Սեքսիզմ.
Նկատի՛ր:
Անվանի՛ր։
Դադարեցրո՛ւ։
#ԴադարեցրուՍեքսիզմը
#Եսնույնպես
 

Սեքսիզմ է համարվում ցանկացած արտահայտություն (գործողություն, բառ, պատկեր կամ ժեստ), որի հիմքում այն գաղափարն է, թե որոշ անձինք, առավել հաճախ՝ կանայք, ավելի ցածրակարգ են իրենց սեռի պատճառով։

 

Սեքսիզմը վնասակար է։ Այն առաջացնում է անարժանության զգացում, հանգեցնում է ինքնագրաքննության, խուսափողական ռազմավարությունների որդեգրման, վարքագծի փոփոխման և առողջության վատթարացման։ Սեքսիզմը գենդերային անհավասարություն ծնող պատճառ է։ Այն անհամամասնորեն ավելի ծանր հետևանքներ ունի կանանց և աղջիկների համար:

 

Սեքսիզմ գոյություն ունի կյանքի բոլոր բնագավառներում, մասնավորապես.

 

Կին լրագրողների 63%-ն առերեսվել են խոսքային բռնության,

 

Կանայք տղամարդկանց համեմատ մոտ երկու անգամ ավելի շատ ժամանակ են ծախսում կենցաղային չվճարվող աշխատանքի վրա (Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության պետություններ),

 

Կանանց 80%-ը նշել են, որ աշխատավայրում առերեսվել են այնպիսի երևույթների, ինչպիսիք են «մենսփլեյնինգը» (անգլ.՝ «mansplaining») և «մենթերափթինգը» (անգլ.՝ «manterrupting»),

 

Եվրոպայում լրատվության աղբյուրների և լրատվական ռեպորտաժներում լուսաբանվողների 75% -ըտղամարդիկ են,

 

Միացյալ Թագավորությունում հետազոտված 16-ից 18 տարեկան աղջիկների 66%-ը դպրոցում ականատես են եղել կամ անձամբ բախվել են սեքսիստական խոսելաձևի,

 

Ամստերդամում կանանց 59%-ն հայտնել են, որ փողոցում իրենց այս կամ այն կերպ հետապնդել կամ անհանգստացրել են, այսինքն՝ ենթարկել են «հարասմենթի»,

 

Ֆրանսիայում հարցված երիտասարդ կանանց 50%-ը վերջին շրջանում բախվել է անարդարության կամ նվաստացման՝ պայմանավորված իգական սեռի ներկայացուցիչ լինելու հանգամանքով,

 

Սերբիայում հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ բիզնեսի շրջանակներում կանանց 76%-ին նույնչափ լուրջ չեն վերաբերվում, որչափ՝ տղամարդկանց։

 

Բռնությունը երբեմն սկիզբ
է առնում կատակից

Սեքսիզմի առանձին դրսևորումները
կարող են վտանգավոր չթվալ,
սակայն իրականում դրանք ստեղծում
են ահաբեկման, վախի և
անապահովության մթնոլորտ։
Դրա հետևանքով ընդունելի է
համարվում բռնությունը, հատկապես՝
երբ այն ուղղված է կանանց և աղջիկների դեմ։ ։

 

Ահա՜ թե ինչու է Եվրոպայի խորհուրդը որոշել միջոցներ ձեռնարկել՝ ընդունելով սեքսիզմի կանխարգելմանը և դրա դեմ պայքարին նվիրված երաշխավորություն (ռեկոմենդացիա)։

 
 
 

Սեքսիզմի հետևանքները կրողներն հիմնականում
կանայք են։ Այն կարող է նաև բացասաբար ազդել
այն տղամարդկանց և տղաների վրա, ովքեր չեն
համապատասխանում կարծրատիպերով
ամրապնդված գենդերային դերերին։

 

Սեքսիզմի բացասական ազդեցությունն ավելի ծանր կարող է լինել որոշ կանանց և տղամարդկանց համար՝ պայմանավորված վերջիններիս ազգությամբ, տարիքով, հաշմանդամությամբ, սոցիալական ծագմամբ, կրոնով, գենդերային ինքնությամբ, սեռական կողմնորոշմամբ կամ այլ գործոններով։

 

Սեքսիզմն ավելի շատ թիրախավորում է կանանց որոշ խմբերի, օրինակ՝ երիտասարդ
կանանց, քաղաքական գործիչների, լրագրողների կամ հասարակական գործիչների։

 
%-ը

Խորհրդարաններում պատգամավոր ընտրված կանանց 58%-ը սոցիալական ցանցերում ենթարկվել են սեքսիստական հարձակումների։

 

Նկատի՜ր։ Անվանի՜ր։ Դադարեցրո՜ւ։

 

Խոսք և հաղորդակցություն

Սեքսիզմի օրինակներ խոսքի և հաղորդակցության մեջ.

Արական սեռի ընդհանրացված կիրառությունը բանախոսի կողմից (անորոշ անձի մասին խոսելիս արական սեռի դերանուններ օգտագործելը)։ Հրապարակման գլխավոր էջին միայն տղամարդկանց պատկերելը։ Կնոջն իր մասնագիտության պատճառով արական եզրույթով նկարագրելը։ Հանրային իրազեկման քարոզարշավում մերկ պատկերների անտեղի օգտագործումը։ Գովազդը, որում տղամարդը կնոջը ցույց է տալիս, թե ինչպես է պետք օգտվել լվացքի մեքենայից։

Ինչո՞ւ է անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել այդ ուղղությամբ։

Խոսքը և հաղորդակցությունն էական նշանակություն ունեն, քանի որ դրանք տեսանելի կամ անտեսանելի են դարձնում մարդկանց ինչպես նաև ճանաչում կամ նսեմացնում են նրանց դերը հասարակական կյանքում։ Մեր խոսելաձևն ազդում է մեր մտածելակերպի վրա, իսկ մեր մտածելակերպը՝ մեր գործողությունների։ Գենդերակույր կամ խտրական խոսքը վերահաստատում է սեքսիստական դիրքորոշումները և վարքագիծը։

Ինչպե՞ս կանխել այն։

Խառը լսարանի դիմելիս խոսքի մեջ օգտագործե՜ք թե՜ իգական սեռը, թե՜ արականը։ Վերանայե՜ք հանրային հաղորդակցությունը՝ համոզվելու համար, որ դրանում օգտագործված բառերը և պատկերները գենդերազգայուն են։ Գենդերազգայուն հաղորդակցությանը նվիրված ձեռնարկներ պատրաստե՜ք տարբեր լսարանների համար։ Աջակցե՜ք այս ոլորտում կատարվող հետազոտություններին։

Լրատվամիջոցներ, համացանց և սոցիալական ցանցեր՝

Սեքսիզմի օրինակներ լրատվամիջոցներում.

Կանանց սեքսուալ պատկերումը լրատվամիջոցներում։ Միայն տղամարդկանց մասնակցությամբ ընթացող հեռուստահաղորդումներ։ Կանանց նկատմամբ բռնությունը լուսաբանելիս՝ լրատվամիջոցների կողմից տուժածին մեղադրելը։ Լրագրողները, առավել հաճախ կանայք, սոցիալական ցանցերում մեկնաբանություններ են ստանում իրենց արտաքին տեսքի վերաբերյալ, այլ ոչ թե՝ իրենց կողմից լուսաբանված հիմնախնդիրների։ Համացանցային հավելվածները որոշ աշխատանքային գովազդներ են ուղարկում տղամարդկանց միայն այն պատճառով, որ ալգորիթմները կառուցված են խտրական ձևերով:

Ինչո՞ւ է անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել այդ ուղղությամբ։

Երեխաները և այլք լրատվամիջոցներում «ռմբակոծվում» են սեքսիստական ուղերձներով, որոնք նրանց վրա ևս թողնում են որոշակի ազդեցություն։ Այդ ուղերձները սահմանափակում են նրանց կողմից կյանքում կատարվող ընտրությունները։ Վերջիններս այնպիսի տպավորություն են ստեղծում, թե տղամարդիկ են գիտելիքի և իշխանության պահապանները, իսկ կանայք ընդամենը օբյեկտ են, ում արտաքին տեսքի մասին անկաշկանդ մեկնաբանություններ անելը ընդունելի է։ Սեքսիզմն համացանցում կանանց դուրս է մղում ցանցային տիրույթից։ Սեքսիզմն համացանցում կարող է շատ իրական վնաս պատճառել։ Որևէ մեկին համացանցում ծաղրելը կամ բռնության ենթարկելն անջնջելի թվային արձանագրում է ստանում, ինչը կարող է հետագայում տարածվել և, այն գրեթե հնարավոր չէ ջնջել:

Ինչպե՞ս կանխել այն։

Կիրառել օրենսդրություն լրատվամիջոցներում գենդերային հավասարության ապահովման համար։ Լրատվամիջոցների և հաղորդակցության մասնագետներին ուսուցանել գենդերային հավասարության թեմաներով։ Ապահովել կանանց և տղամարդկանց հավասար ներկայացվածությունը և բազմազան և ոչ կարծրատիպային դերերի վերագրումը լրատվամիջոցներում։ Աջակցել այնպիսի գովազդների, որոնք բարձրացնում են գենդերային կարծրատիպերի մասին իրազեկվածությունը և նպաստում են դրանց հաղթահարմանը, այլ ոչ՝ ամրապնդմանը։ Թվային «գրագիտության» դասընթացների կազմակերպում հատկապես երեխաների և երիտասարդների համար։ Օրենսդրությամբ սահմանել և քրեականացնել սեքսիստական ատելության խոսքը, այդ թվում՝ համացանցում։ Մասնագիտացված ծառայություններ տրամադրել, որոնք իրենց խորհուրդներով կօգնեն պայքարել համացանցում տեղի ունեցող սեքսիզմի դեմ։

Աշխատավայր

Սեքսիզմի օրինակներ աշխատավայրում.

Երեխաներ ունեցող կանանց համար մասնագիտական առաջխաղացման հնարավորություններից ոչ պաշտոնապես զրկելու գործելակերպը։ Հանդիպումների ընթացքում կանանց արհամարհելը, նրանց մտքերը յուրացնելը կամ նրանց լռեցնելը։ Կնոջը չհամարելով հեղինակավոր՝ ղեկավար պաշտոնի համար տղամարդուն նախընտրելը։ Արտաքին տեսքի կամ հագուստի մասին անտեղի մեկնաբանություններ անելը (որոնք կասկածի տակ են դնում կնոջ մասնագիտական ունակությունները)։ Խնամատարի գործառույթներ ստանձնող տղամարդու վերաբերյալ նվաստացնող արտահայտություններ իրականացնելը։ «Մենսփլեյնինգը»։

Ինչո՞ւ է անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել այդ ուղղությամբ։

Սեքսիզմն աշխատավայրում նվազեցնում է տուժածների գործունեության արդյունավետությունը և խմբի լիարժեք անդամ լինելու զգացողությունը։ Սեքսիզմի միջոցով մարդկանց լռեցնելը նշանակում է, որ գաղափարները կամ տաղանդն անուշադրության են մատնվում կամ թերօգտագործվում են։ Նսեմացնող մեկնաբանություններն ահաբեկող/ճնշող մթնոլորտ են ստեղծում նման երևույթների առերեսվող անձանց համար՝ ի վերջո հանգեցնելով բռնության/հարասմենթի։ Տուժածների մոտ կարող է տագնապայնություն ձևավորվել՝ նրանց ավելի հակված դարձնելով պոռթկումների և դեպրեսիայի: Ընդհանուր առմամբ, սեքսիզմի պատճառով նվազում են սեքսիզմից տուժած անձանց աշխատավարձերը և ունեցած հնարավորությունները։

Ինչպե՞ս կանխել այն։

Ընդունել և կիրառել վարքագիծ սահմանող կանոնագրքեր և ուսուցման միջոցով կանխել սեքսիստական վարքագիծը։ Ներդնել բողոքարկման մեխանիզմներ, կարգապահական միջոցառումներ և աջակցման ծառայություններ։ Ղեկավարները պետք է նշեն և ի ցույց դնեն սեքսիզմի դեմ պայքարելու իրենց վճռականությունը։

Հանրային հատված

Սեքսիզմի օրինակներ հանրային հատվածում.

Քաղաքական գործիչների, առավել հաճախ՝ կին քաղաքական գործիչների սեքսուալության մասին կամ նրանց արտաքին տեսքի կամ ընտանեկան կարգավիճակի մասին մեկնաբանություններ անելը, այդ թվում՝ խորհրդարաններում։ Հանրային ծառայություններ տրամադրողների կողմից ծառայություններից օգտվողների սեռական կողմնորոշման կամ արտաքին տեսքի մասին մեկնաբանություններ անելը։ Հանրային աշխատավայրում (օրինակ՝ հիվանդանոցի բուժաշխատողների սենյակում) սեքսիստական պատկերները կամ, օրինակ, մերկ կանանց նկարներ փակցնելը։ Կանանց արտաքին տեսքի մասին մեկնաբանություններ անելը հանրային տարածքներում, այդ թվում՝ հասարակական տրանսպորտում։

Ինչո՞ւ է անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել այդ ուղղությամբ։

Հանրային հատվածը պարտավոր է առաջնորդել` օրինակ ծառայելով։ Սեքսիզմը, լայն տարածում ունենալով խորհրդարաններում, սահմանափակում է թե՜ ընտրված պաշտոնատար կանանց, թե՜ աշխատակազմում աշխատող կանանց հնարավորությունները և ազատությունները։ Սեքսիզմը խաթարում է հանրային ծառայությունների հավասար հասանելիությունը։ Սեքսիզմն հանրային տարածքներում սահմանափակում է կանանց տեղաշարժի ազատությունը։ Սեքսիզմը կարող է բռնության հանգեցնել։ Այն բռնության միջավայր է ձևավորում, որը կանանց թույլ չի տալիս լիարժեքորեն մասնակցել հասարակական կյանքին։

Ինչպե՞ս կանխել այն։

Վերապատրաստել աշխատողներին։ Ընդունել վարքագիծ սահմանող կանոնագրքեր, բողոքարկման մեխանիզմներ, կարգապահական միջոցներ և աջակցման ծառայություններ։ Իրականացնել իրազեկվածության բարձրացման արշավներ, մասնավորապես՝ տարածել սեքսիզմի էությունը բացատրող գործիքակազմեր կամ ցուցանակներ փակցնել հանրային վայրերում։ Աջակցել գենդերային հավասակշռության ապահովմանը որոշումների կայացման մեջ։ Աջակցել այս խնդրի վերաբերյալ հետազոտություններին և տվյալների հավաքագրմանը։

Արդարադատության ոլորտ

Սեքսիզմի օրինակներ արդարադատության համակարգում.

Դատավորն անուղղակիորեն հասկացնում է սեռական բռնությունից տուժած անձին, որ վերջինս «ինքն էր դա ուզում»։ Իրավաբանը մեկնաբանություն է անում գործընկերուհու արտաքին տեսքի վերաբերյալ։ Ոստիկանը լուրջ չի վերաբերվում կնոջ նկատմամբ բռնության մասին մեղադրանքին կամ թերագնահատում է դրա լրջությունը։

Ինչո՞ւ է անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել այդ ուղղությամբ։

Նման վարքը կարող է հանգեցնել նրան, որ տուժածները հրաժարվեն բողոքելուց։ Անվստահություն կձևավորվի արդարադատության համակարգի նկատմամբ։ Ապատեղեկացված դատական ակտեր կարող են կայացվել։ Այդպիսի վարքը նվաստացնում է կանանց և կարող է դրդել, որպեսզի նրանք լքեն իրավաբանի մասնագիտության շարքերը։

Ինչպե՞ս կանխել այն։

<Իրականացնել կանանց համար արդարադատության հավասար մատչելիության քաղաքականություն։ Վերապատրաստել իրավաբաններին և իրավապահ համակարգի մասնագետներին։ Իրազեկվածության բարձրացման արշավների միջոցով վերացնել կարծրատիպերի կիրառությունը դատական համակարգում։ Դատական ակտերն իրականացնողներին ապահովել մասնագիտական բազայով, որը հիմնված կլինի փաստերի, մեղադրյալի վարքագծի և գործի հանգամանքների վրա, այլ ոչ թե՝ տուժածի հագուստի:

Կրթություն

Սեքսիզմի օրինակներ կրթության մեջ.

Կանանց/տղամարդկանց, տղաների/աղջիկների կարծրատիպային պատկերներ և պատկերացումներ պարունակող դասագրքեր։ Կին գրողների, պատմական կամ մշակութային գործիչների բացակայությունը դասագրքերում։ Մասնագիտական առաջխաղացման և կրթության վերաբերյալ կազմակերպվող խորհրդատվության շրջանակներում աղջիկներին մասնագիտության կամ ուսուցման ոչ կարծրատիպային ընտրություններից հետ պահելը։ Ուսուցիչների կողմից մեկնաբանություններ անելը աշակերտների/ուսանողների/այլ ուսուցիչների արտաքին տեսքի վերաբերյալ։ Աղջիկների սեքսուալության մասին մեկնաբանություններ անելը։ Սոցիալական նորմերին չհամապատասխանող աշակերտների/ուսանողների նկատմամբ այլ աշակերտների/ուսանողների կամ կրթության ոլորտի մասնագետների կողմից հոգեբանական ճնշում/բուլլինգ գործադրելը։ Սեքսիստական այդպիսի վարքագծին հակադարձելու համար բավարար իրազեկվածության/ընթացակարգերի/արձագանքի բացակայությունը։

Ինչո՞ւ է անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել այդ ուղղությամբ։

Կրթության բովանդակությունը և կրթական մասնագետների վարքագիծը լրջագույն ազդեցություն ունեն մարդկանց ընկալումների և պահվածքի վրա։ Սեքսիզմի մթնոլորտը կրթական հաստատություններում բացասաբար է ազդում աշակերտների/ուսանողների առաջադիմության վրա։ Սեքսիզմը կրթության ոլորտում կարող է սահմանափակել անձի ապագա մասնագիտական և ընդհանրապես կենսաոճի ընտրությունը։

Ինչպե՞ս կանխել այն։

Կիրառել կրթության ոլորտում գենդերային հավասարության քաղաքականություն և օրենսդրություն։ Վերանայել դասագրքերը՝ դրանցում բացառելով սեքսիզմի դրսևորումներ և կանանց և տղամարդկանց պատկերելով ոչ կարծրատիպային դերերում։ Ապահովել կին գիտնականների, արվեստագետների, մարզիկների, առաջնորդների և քաղաքական գործիչների պատկերումը դասագրքերում և կրթական ծրագրերում։ Դասավանդել կանանց պատմություն։ Ապահովել բողոքարկման մեխանիզմների առկայությունը։ Դասավանդել գենդերային հավասարության, ինչպես նաև սեռական հարաբերությունների մասին (այդ թվում՝ հաշվի առնել համաձայնությունը և անձնական սահմանները)։ Կրթության ոլորտի մասնագետներին դասընթացների միջոցով բացատրել, թե ինչ է չգիտակցված կողմնակալություն։

Մշակույթ և սպորտ

Սեքսիզմի օրինակներ մշակույթի և սպորտի մեջ.

Կին մարզիկները լրատվամիջոցների կողմից պատկերվում են ըստ իրենց դերի ընտանիքում, այլ ոչ թե իրենց հմտությունների և ուժեղ կողմերի։ Նվազեցվում է կանանց մարզական նվաճումների նշանակությունը։ Նսեմացվում են «կանացի» մարզաձևերով զբաղվող տղամարդիկ։ Սեքսուալ հագուստ կրող կանայք՝ որպես մարզական կամ մշակութային միջոցառումների «զարդարանք» են ընկալվում։ Կանանց գործերը բացակայում են արվեստի ցուցադրություններում։ Կինոյում կանանց նշանակալից դերերի սակավաթվությունը և առավել տարեց դերասանուհիների համար նախատեսված դերերը գրեթե իսպառ բացակայում են։ Ֆինանսավորման սղությունն այնպիսի ֆիլմերի արտադրության համար, որոնցում գլխավոր դերը վերապահված է կանանց։ Կանանց արվեստի դրսևորման համար բավարար ռեսուրսներ չտրամադրելը։

Ինչո՞ւ է անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել այդ ուղղությամբ։

Թե՜ մշակույթը, թե՜ սպորտն ազդում են մարդկանց վերաբերմունքի ձևավորման վրա։ Եթե կանայք և տղամարդիկ կարծրատիպային ձևով պատկերվեն, ապա դա կամրապնդի գենդերային կարծրատիպավորումը։ Երբ նշյալ ոլորտներում հիմնականում տղամարդիկ են տեսանելի, ապա դա ազդում է երեխաների և երիտասարդների կողմից կանանց որպես արվեստի գործիչներ կամ մարզիկներ ընկալելու պատրաստակամության վրա և սահմանափակում է նրանց համար ընդօրինակելի կերպարների հնարավոր շրջանակը։ Գենդերային կարծրատիպերը սահմանափակում են կանանց/տղամարդկանց և աղջիկների/տղաների ընտրության հնարավորությունը՝ ստիպելով զբաղվել այն մարզաձևերով, որոնք չեն համարվի «կանացի» կամ «առնական». այլ կերպ ասած՝ այն հանգեցնում է «ինքնագրաքննության»։ Մշակույթի և սպորտի մեջ սեքսիզմի պատճառով նվազում են սեքսիզմի ենթարկվող անձանց թե՜ աշխատավարձերը, թե՜ հնարավորությունները։

Ինչպե՞ս կանխել այն։

Կանանց ստեղծագործական աշխատանքի խրախուսման միջոցառումներ և մշակույթի և սպորտի քաղաքականությունների մեջ գենդերային բաղադրիչի ներառման միջոցառումներ (հատուկ կրթաթոշակներ, ցուցահանդեսներ, վերապատրաստման դասընթացներ, տարածքի/աշխատարանների տրամադրումը)։ Ապահովել կանանց սպորտի և արվեստի ավելի լիարժեք և բովանդակային լուսաբանումը լրատվամիջոցներում։ Քաջալերել հովանավորներին, որպեսզի նրանք աջակցեն կանանց արվեստներին և սպորտաձևերին։ Ընդունել սեքսիստական վարքը կանխող կանոնագրքեր՝ դրանցում ներառելով դրույթներ տարբեր մարզաձևերի ֆեդերացիաներում կարգապահական վարույթներ իրականացնելու մասին։ Սպորտի և մշակույթի առաջատար գործիչներին քաջալերել, որպեսզի նրանք հրապարակավ ելույթ ունենան՝ դեմ արտահայտվելով սեքսիզմին։ Իրականացնել սպորտում բռնությունը դատապարտող արշավներ և սեքսիստական ատելության խոսքը դատապարտող արշավներ։

Մասնավոր կյանք

Սեքսիզմի օրինակներ մասնավոր կյանքում.

Կանայք տղամարդկանցից ավելի շատ են կատարում չվճարվող (խնամքի և կենցաղային) աշխատանքներ, օրինակ՝ խնջույքից հետո միայն կանայք են մասնակցում ամանները լվանալու գործընթացին։ Սեքիստական կատակների առկայությունը ընկերական շրջապատում ։ Աղջիկներին և տղաներին կանոնավոր կերպով «կանացի» կամ «առնական» խաղալիքներ առաջարկելը։ Տղաներին խրախուսելը որ վազեն և ռիսկերի գնան, իսկ աղջիկներին՝ որ հեզ և հնազանդ լինեն։ Այսպիսի արտահայտություններ օգտագործելը. «Աղջկա պես է վազում», կամ «դե տղաները տղայություն պետք է անեն»։

Ինչո՞ւ է անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել այդ ուղղությամբ։

Չվճարվող աշխատանքը բացասաբար է ազդում աշխատաշուկայում կանանց ներկայացվածության, կանանց տնտեսական անկախության և մարզական և ժամանցային միջոցառումներին կանանց մասնակցության վրա։ Խաղալիքները (օրինակ՝ փոքրիկ խոհանոցը կամ կոնստրուկտորային խաղը) ազդում են գենդերային դերերի, ինչպես նաև՝ կրթության կամ ապագայում մասնագիտության ընտրության վրա։ Սեքսիստական կատակները կարող են ահաբեկել և լռեցնել մարդկանց, ինչպես նաև՝ նսեմացնել սեքսիստական վարքագծի բացասական հետևանքները։

Ինչպե՞ս կանխել այն։

Իրազեկվածության բարձրացման միջոցառումների և հետազոտությունների իրականացում՝ նվիրված չվճարվող աշխատանքի հետևանքներին և կանանց և տղամարդկանց միջև չվճարվող աշխատանքը հավասար կիսելուն։ Անձնական և աշխատանքային կյանքն համադրելու մեխանիզմներ, որոնք հասանելի կլինեն բոլորին։ Սեռով պայմանավորված ոչ կարծրատիպային խաղալիքների խրախուսումը։ Խրախուսել կենցաղային պարտականությունների կատարման մեջ թե՜ տղաների, թե՜ աղջիկների հավասար մասնակցությունը ։ Խաղալու, բացահայտելու և սեփական «ես»-ը գտնելու ազատությունը և հնարավորությունների տրամադրումը ոչ միայն տղաներին, այլ և՝ աղջիկներին: