Szexizmus:
Vedd észre!
Nevezd nevén!
Állítsd meg!
#StopSzexizmus #MeToo
 

Szexizmusnak minősül minden olyan cselekmény, gesztus, vizuális ábrázolás, kimondott vgy leírt szó, gyakorlat vagy viselkedés amely azon az elképzelésen alapul, hogy egyes személyek, leginkább nők, a nemük miatt alacsonyabb rendűek lennének.

 

A szexizmus ártalmas, hiszen önértékelési zavarhoz, az érzelmek elfojtásához, elkerülő magatartáshoz, az egészség romlásáház es más viselkedési zavarok kialakulásához vezet. A szexizmus valódi gyökerei a nők és a férfiak közötti tartós egyenlőtlenségben lelhetők fel. Aránytalanul nagyobb mértékben érinti a nőket és a lányokat.

 

A szexizmus az élet minden területén jelen van:

 

A női újságírók 63% -a szembesült szóbeli bántalmazással

 

A nők csaknem kétszer annyi fizetetlen munkát végeznek a háztartásban mint a férfiak (OECD tagállamok)

 

A nők 80% -a nyilatkozott úgy, hogy tapasztalta már munkahelyén a “mansplaining” (férfiak általi kioktatás) jelenségét

 

A férfiak az európai hírforrások és témák 75% -át képviselik

 

Az Egyesült Királyságban a megkérdezett 16-18 éves lányok 66% -a volt már tanúja vagy tapasztalt szexista beszédet az iskolában

 

Amszterdamban a nők 59% -a számolt be valamilyen utcai zaklatásról

 

Franciaországban a megkérdezett fiatal nők 50% -a szenvedett el valamilyen igazságtalan vagy megalázó bánásmódot, csak azért, mert nő

 

Szerbiában egy kutatás azt mutatja, hogy az üzleti életben a nők 76% -át nem veszik olyan komolyan, mint a férfiakat.

 

Az erőszak gyakran
viccelődéssel kezdődik

Egyes szexista viselkedésformák
jóindulatúnak tűnhetnek,
de valójában megfélemlítést,
félelmet és bizonytalanságot teremtenek,
ami a nők és lányok elleni erőszak elfogadásához vezet.

 

Ezért az Európa Tanács úgy döntött,
hogy a szexizmus megelőzésére és
leküzdésére irányuló ajánlás elfogadásával lép fel a jelenséggel szemben.

 
 
 

A szexizmus főleg a nőket érinti.
A férfiakra és a fiúkra is hatással
lehet, ha nem felelnek meg a
sztereotipizált nemi szerepeknek.

 

A szexizmus káros hatása egyes nők és férfiak esetében súlyosabb lehet etnikai hovatartozásuk, életkoruk, fogyatékosságuk, társadalmi származásuk, vallásuk, nemi identitásuk, szexuális irányultságuk vagy más tényezők miatt.

 

A nők egyes csoportjai, például fiatal nők, politikusok, újságírók vagy közéleti személyek, a szexizmus különös célpontjai

 
%

A Parlamentbe megválasztott nők 58%-át sújtják szexuális támadások a közösségi hálón

 

Vedd észre! Nevezd nevén! Állítsd meg!

 

Nyelv és kommunikáció

Példák a szexizmusra a nyelvben és a kommunikációban:

Csak férfiakat ábrázoló kiadványborító. Kommunikációs kampány, amely öncélú meztelenséget tartalmaz. Reklám, amelyben egy férfi bemutatja egy nőnek a mosógép használatát.

Miért is kell ezzel foglalkozni?

A nyelv és a kommunikáció a nemek közötti egyenlőség alapvető tényezői. A sztereotípiamentes kommunikáció megfelelő módszer a nevelésre, a tudatosság növelésére és a szexista viselkedés megelőzésére.

Mit tehetünk ellene?

A címek nőnemű és hímnemű vagy nemsemleges formáinak használata, a nőnemű és hímnemű vagy nemsemleges formák használata egy csoport megszólításakor. A társadalmi nemek szempontjára érzékeny (gender-sensitive) kifejezések használata. A jó gyakorlat körébe tartozik a gyakorlati útmutatók kidolgozása a szexizmustól és nemi sztereotípiáktól mentes nyelvhasználatról és kommunikációról.

Média, Internet és közösségi média

Példák a szexizmusra a médiában:

A nők szexuális ábrázolása a médiában. Csak férfiakat szerepeltető tévéműsor. Médiariport a nők elleni erőszakról, amely az áldozatot okolja. Az újságírók, leggyakrabban nők, megjelenésükről kapnak észrevételeket a közösségi médiában az általuk megvitatott kérdések helyett. Néhány internetes alkalmazás csak a férfiaknak küld egyes álláshirdetéseket csak azért, mert az algoritmusok diszkriminatív módon épülnek fel.

Miért is kell ezzel foglalkozni?

A gyerekeket és másokat szexista médiaüzenetekkel bombázzák, és ezek befolyásolják őket. Az ilyen üzenetek korlátozzák az életükre vonatkozó fontos döntéseket. Azt a benyomást kelti, hogy a férfiak a tudás és a hatalom őrzői, a nők pedig tárgyak, és rendben van szabadon véleményezni a külsejüket. Az online szexizmus kiszorítja a nőket az online terekből. Az online szexizmus nagyon is valós kárt okozhat. Valaki online bántalmazása vagy gúnyolódása maradandó digitális nyomot hoz létre, amelyet tovább lehet terjeszteni, és amelyet nehéz kitörölni.

Mit tehetünk ellene?

A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó jogszabályok végrehajtása a médiában. A média és kommunikáció szakembereinek képzése a nemek közötti egyenlőségről. A nők és a férfiak kiegyensúlyozottan és sokszínű, nem sztereotip szerepekben legyenek képviselve a médiában. Olyan reklámok népszerűsítése, amelyek a nemi sztereotípiákkal játszanak és felhívják a figyelmet azokra, nem pedig megerősítik azokat. Digitális írástudási képzés biztosítása, különösen fiatalok és gyermekek számára. Jogilag definiálják és kriminalizálják az (online) szexista gyűlöletbeszédet. Speciális szolgáltatások létrehozása, amelyek tanácsot nyújtanak az online szexizmus kezeléséhez.

Munkahely

Példák a szexizmusra a munkahelyen:

Az a gyakorlat, hogy a gyermekes nőket nem hivatalosan kizárják a karrierlehetőségekből. Találkozókon a nők figyelmen kívül hagyása, hozzájárulásaik elhallgatása vagy elhallgattatása. A vezetői pozíció betöltésére inkább egy férfit, mint egy nőt részesítünk előnyben, feltételezve a tekintély hiányát. Megjegyzések a fizikai megjelenésről vagy az öltözködésről (ami aláássa a nőket, mint szakembereket). Becsmérlő megjegyzések a gondoskodó szerepet betöltő férfiak számára. „Mansplaining” (férfiak általi kioktatás).

Miért is kell ezzel foglalkozni?

A munkahelyi szexizmus aláássa az érintett áldozatok hatékony munkavégzését és összetartozásuk érzését. A szexizmus általi elhallgattatás azt jelenti, hogy az ötleteket vagy tehetségeket figyelmen kívül hagyják vagy nem használják fel. A lekicsinylő megjegyzések megfélemlítő / elnyomó légkört teremtenek a velük szembesülők számára, és erőszakos / zaklató jellegűek lehetnek. Az áldozatoknál magasabb szorongási szint alakulhat ki, hajlamosabbak kitörésekre és depresszióra. Általánosabban véve a szexizmus alacsonyabb fizetésekhez és kevesebb lehetőséghez vezet az ezzel szembesülők számára.

Mit tehetünk ellene?

Fogadja el és hajtsa végre a szexista viselkedést meghatározó és képzés útján megakadályozandó viselkedési kódexeket. Panaszkezelési mechanizmusok, fegyelmi intézkedések és támogató szolgáltatások bevezetése. A vezetőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy elkötelezettek a szexizmus ellen.

Közszféra

Példák a szexizmusra a közszférában:

Szexualizált megjegyzések a politikusok, leggyakrabban a nők megjelenésével vagy családi helyzetével kapcsolatban, a parlament soraiban is. Köztisztviselők megjegyzései klienseik szexuális orientációjáról vagy külsejéről. Meztelen nős képek közzététele munkahelyek nyilvános tereiben (pl. kórházak ügyeleti vagy nővérszobáiban). Megjegyzések a nők nyilvános közterületeken való megjelenésére, ideértve a tömegközlekedést is.

Miért is kell ezzel foglalkozni?

Az állami szektornak kötelessége példát mutatni. A szexizmus nagyon gyakori a parlamentben, és korlátozza az ott dolgozó nők lehetőségeit és szabadságát, legyenek azok parlamenti képviselők vagy országgyűlési alkalmazottak. A szexizmus aláássa a közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést. A szexizmus korlátozza a nők mozgásszabadságát a nyilvános helyeken. A szexizmus erőszakhoz vezethet, és elnyomó környezetet teremt, amely megakadályozza, hogy a nők teljes mértékben részt vegyenek a közéletben.

Mit tehetünk ellene?

A személyzet megfelelő képzése. A szexista vislekedés megelőzését célzó magatartási kódexek kidolgozása és  fegyelmi intézkedésekről szóló rendelkezések kidolgozása. Tudatosságnövelő kampányok kidolgozása, mint például eszköztárak vagy plakátok kihelyezése nyilvános területeken, amelyek elmagyarázzák, hogy mi a szexizmus. A nemek közötti egyensúly elősegítése a döntéshozatalban. Kutatás és nemekre bontott adatgyűjtés.

Igazságszolgáltatás

Példák a szexizmusra az igazságszolgáltatási szektorban:

A bíró azt sugallja a szexuális erőszak áldozatának, hogy ő „provokálta” az erőszakot. Egy jogi szakember aki a kolléganője megjelenésére tesz megjegyzéseket. Egy rendőr, aki nem veszi komolyan a nők elleni erőszak vádját, vagy jelentéktelen színben tünteti fel azt….

Miért is kell ezzel foglalkozni?

Az ilyen magatartás oda vezethet, hogy az áldozatok visszavonják feljelentésüket.. Bizalmatlanságot keltenek az igaságságszolgáltatás iránt, és téves ítéletekhez vezetnek. Megalázzák a nőket, és kiszoríthatják őket a jogi szakmákból.

Mit tehetünk ellene?

A nők igazságszolgáltatáshoz való egyenlő hozzáférésével kapcsolatos politikák végrehajtása. A jogi és a rendészeti szakemberek képzése. A bírói sztereotípiák leépítése tudatosságnövelő kampányok útján. A szakemberek alapozzák tényekre az ítéletüket, inkább vizsgálják az elkövető viselkedését és az eset hátterét, mintsem például az áldozat ruházatát.

Oktatási intézmények

Példák a szexizmusra az oktatásban:

Tankönyvek, amelyek sztereotip képeket tartalmaznak nőkről / férfiakról, fiúkról / lányokról. A nők mint írók, történelmi vagy kulturális személyiségek hiánya a tankönyvekben. Pályaválasztási tanácsadás, amely elriasztja a nem sztereotip karrier- vagy tanulmányi döntéseket. A tanárok megjegyzéseket tesznek a tanulók / hallgatók / tanárok megjelenésével kapcsolatban. Szexuális megjegyzések a lányok felé. A “gyengébb” tanulók / hallgatók zaklatása (bullying) diáktársak / hallgatók vagy oktatási szakemberek által. Az ilyen szexista viselkedés kezelésére vonatkozó tudatosság / eljárások / reakciók hiánya.

Miért is kell ezzel foglalkozni?

Az oktatás tartalma és a tanárok viselkedése nagymértékben befolyásolja a diákok érzékelését és viselkedését. A szexizmus légköre a tanulási intézményekben negatívan befolyásolja a tanulók / hallgatók eredményeit. A szexizmus az oktatásban korlátozhatja a jövőbeni egyéni karrier- és életválasztást.

Mit tehetünk ellene?

A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó szakpolitikák és jogszabályok végrehajtása az oktatásban. A Tankönyvek attekintése, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy azok mentesek a szexizmustól, és hogy a nőket, valamint a férfiakat nem sztereotip szerepekben ábrázolják. A nők mint tudósok, művészek, sportolók, vezetők, politikusok megjelenítésének biztosítása a tankönyvekben és programokban.  A nők történetének tanítása történelemből. A panasztételi és nyilvántartási mechanizmusok elérhetőségének biztosítása.  A nemek közötti egyenlőség, a diszkrimináció-tilalom tanítása, valamint szexuális nevelés (beleértve a beleegyezést és a személyes határok kérdéskörét). Tanártovábbképzés a tudattalan ítélkezés témájában.

Kultúra és sport

Példák a szexizmusra a kultúrában és a sportban:

A sportolónőket a családi szerepük és nem képességeik és erősségeik szerint ábrázolják a médiában. A nők sportteljesítményeinek lekicsinylése. Férfiak megalázása, akik „nőies” sportot űznek. A szexi ruhában levő nők dekorációként való felhasználása kulturális és sporteseményeken. A női munkák hiánya a művészeti kiállításokon. Jelentős női szerepek hiánya a filmművészetben és az idősebb színésznők szerepeinek virtuális hiánya. A filmgyártás finanszírozásának szűkössége, amelyben a nők vezető szerepet töltenek be. Női alkotók műveinek hiánya szépművészeti kiállításokon.

Miért is kell ezzel foglalkozni?

A kultúra és a sport egyaránt alakítják a viselkedésformákat. Ha a nőket és a férfiakat sztereotip módon ábrázolják, ez a nemek közötti sztereotípiákhoz vezet. Amikor ezeken a területeken többnyire férfiak láthatók, ez befolyásolja a nők potenciális művészként vagy sportolóként való megjelenését, és szűkíti a gyermekek és fiatalok példaképeinek körét. A nemi sztereotípiák korlátozzák a nők / férfiak lányok / fiúk választását olyan sportágak gyakorlására, amelyeket nem tekintenek „nőiesnek” vagy „férfiasnak”; ez öncenzúrához vezet. A szexizmus mindkét területen alacsonyabb fizetésekhez és kevesebb lehetőséghez vezet az ezzel szembesülők számára.

Mit tehetünk ellene?

Intézkedések a nők kreatív munkájának ösztönzésére és a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítésére a kulturális- és sportpolitikákban (ösztöndíjak, kiállítások, képzések, hely / műhelyek biztosítása). A nők sportjának és művészetének jobb és szélesebb körű megjelenítésének biztosítása. A szponzorok bátorítása, hogy támogassák a női művészeteket és sportokat. Magatartási kódexek biztosítása a szexista magatartás megakadályozása érdekében, ideértve a sportági szövetségek fegyelmi intézkedéseit. A vezető sport- és kulturális személyiségek ösztönzése, hogy lépjenek fel a szexizmus ellen, és erősítsék a  kampányokat az erőszak és a szexista gyűlöletbeszéd elítélésére a sportban.

Magánszféra

Példák a szexizmusra a magánszférában:

Nők, akik több fizetés nélküli (gondozási és háztartási) munkát végeznek, mint a férfiak (például csak nők segítenek mosogatni egy vacsorán). Szexista viccek a barátok között. Szisztematikusan „női” vagy „férfias” játékokat kínálni a lányoknak / fiúknak. A fiúkat arra ösztönzni, hogy fussanak és kockáztassanak, a lányokat pedig engedelmesnek és engedékenynek nevelni. Az olyan kifejezések használata, mint például: „úgy futsz, mint egy lány”

Miért is kell ezzel foglalkozni?

A fizetés nélküli munka hátrányosan hat a nők munkaerő-piaci részvételére, gazdasági függetlenségére, valamint a sport- és szabadidős tevékenységekben való részvételükre. A játékok (pl. mini konyha vagy építőkockák) befolyásolják a nemek közötti szerepeket, de a jövőbeni tanulmányi vagy pályaválasztási lehetőségeket is. A szexista viccek megfélemlíthetik és elhallgathatják az embereket, és jelentéktelen színben tüntetik fel a szexista viselkedést.

Mit tehetünk ellene?

Tudatosságnövelő intézkedések és kutatások a nem fizetett munka nők és férfiak közötti megosztásának hatásáról. Intézkedések a magánélet és a munka összeegyeztetése érdekében mindenki számára. Nemsemleges játékok népszerűsítése. Ösztönözzük ugyanúgy a fiúkat és a lányokat is, hogy vegyenek részt a háztartásban! Adjunk szabadságot és teret a lányoknak is, hogy a játék során felfedezéseket tehessenek és önmaguk lehessenek!