Seksisme:
Zuug ‘t.
Beneum ‘t.
Stop ‘t.
#Stopseksisme #MeToo
 

Seksisme is eder uting (daod, woord, beeld, geste) die kump vaanoet ‘t idee tot sommege persoene, meistens vrouwe, door hun sekse minderweerdeg zien.

 

Seksisme is sjäöjelek.
‘t Leit tot geveules vaan minderweerdegheid, tot zelfcensuur, acceptatie vaan oontwiekingsstrategieë, gedraagsveranderinge en ‘t oondermijnt de gezoondheid.
Seksisme ligk aon de basis vaan genderoongeliekheid.
‘t Tröf vrouwe en meidskes disproportioneel.

 

Seksisme deit ziech veur op alle froonte vaan ‘t leve, beveurbeeld:

 

63% vaan de vrouweleke journaliste heet te make gehad mèt verbaal geweld

 

Vrouwe besteie bekans twie kier zoeväöl tied es manne aon oonbetaold hoeshajdelek werk (OESO-len)

 

80% vaan de vrouwe gaof aon geconfronteerd te zien mèt ‘t fenomeen vaan euverboojegen oetlègk (‘mansplaining’) en vaan oonderbroke weure door manne (‘manterrupting’)

 

75% vaan de nuitsbronne en vaan de oonderwerpe in de media in Europa betröf manne

 

In ‘t VK had 66% vaan de oondervraogde 16-18-jaorege meidskes zelf te make mèt seksistische taol op sjaol of ze waore getuige devaan

 

59% vaan de vrouwe in Amsterdam melt ‘ne vörm vaan intimidatie op straot

 

In Fraankriek had 50% vaan de oondervraogde jong vrouwe recent te make mèt oonrech of vernedering umtot ze vrouw zien

 

Oonderzeuk in Servië wijs oet tot 76% vaan de vrouwe in ‘t bedriefsleve neet eve serieus genome weurt es manne.

 

Geweld begint soms mèt e grepke

Individueel seksistische handelinge liekene mesjiens oonsjöldeg, meh ze creëre e klimaot vaan intimidatie, angs en oonveilegheid. Dit leit tot acceptatie vaan geweld, veural tege vrouwe en meidskes.

 

Daorum heet de Raod vaan Europa beslote um op te trejje door ‘n aonbeveling euver ‘t veurkoume en bestrije vaan seksisme te aonvaarde.

 
 
 

Seksisme raak veural vrouwe. ‘t Kin ouch manne en jonges treffe es ze ziech neet aon de stereotype genderrolle hawwe.

 

De sjäöjeleke gevolge vaan seksisme kinne veur sommege vrouwe en manne erger zien vaanwege etnische aofkoms, leeftied, beperking, sociaol aofkoms, relizjie, genderidentiteit, seksueel veurkäör of ander factore.

 

Bepaolde gróppe vrouwe wie jong vrouwe, politica, journaliste of bekinde vrouwe zien e bezunder mikpunt vaan seksisme

 
%

vaan de verkoze vrouwe in ‘t parlemint zien ‘t mikpunt gewees vaan seksistische aonvalle in de social media.

 

Zuug ‘t. Beneum ‘t. Stop ‘t.

 

Taol en communicatie

Veurbeelde vaan seksisme in taol en communicatie:

‘t Algemein gebruuk vaan de manneleke vörm door ‘ne spreker (“heer/zien/häöm” um nao ‘ne neet-bepaolde persoen te verwieze). ‘t Veurblaad vaan ‘n publicatie mèt allein manne. ‘n Vrouw beneume mèt de manneleken term veur häör beroop. ‘n Communicatiecampagne mèt gratuit naaks. ‘n Advertentie mèt ‘ne maan dee ‘n vrouw liet zien wie ze e wasmesjien moot gebruke.

Boerum zouw ‘t aongepak mote weure?

Taol en communicatie zien belaankriek umtot ze lui ziechbaar of oonziechbaar make en hun bijdrage aon de sameleving erkinne of neerhole. Eus taol vörmp eus gedachte en eus dinke beïnvlood eus handele. Genderblin of discriminerende taol versterk seksistische hajdinge en gedraginge.

Wie kin ’t veurkoume weure?

Gebruuk zoewel de vrouweleke es de manneleke vörm este e gemingk publiek aonspriks. Controleer publieke communicatie um zeker devaan te zien tot dees gendergeveulege taol en beelde gebruuk. Maak handleidinge euver gendergeveulege communicatie veur de versjèllende doelgróppe. Bevorder oonderzeuk op dit gebeed.

Media, internet en social media

Veurbeelde vaan seksisme in de media:

‘n Geseksualiseerde aofbeelding vaan vrouwe in de media. ‘nen Tv-show mèt allein mer manne. Mediaberiechte euver geweld op vrouwe die ‘t slachoffer de sjöld geve. Journaliste, miestal vrouwe, die op de social media reacties kriege euver hun uterlek in plaots vaan euver de probleme die ze bespreke. Internettouwpassinge die sommege vacatures allein nao manne sjikke umtot de algoritmes op ‘n discriminerende meneer zien gebouwd.

Boerum zouw ‘t aongepak mote weure?

Kinder en volwassene weure euverspeuld mèt seksistische mediaberiechte en weure daodoor beïnvlood. Zoe’n beriechte beperke hun eige käözes in ‘t leve. Ze make d’n indrök tot manne de eigenere zien vaan kinnes en mach en tot vrouwe objecte zien en tot ‘t OK is um hun uterlek vrij te becommentariëre. Online seksisme duit vrouwe oet de digitaol ruimte. Online seksisme kin zier reëel sjaoj aonriechte. Iemes online beledege of belachelek make creëert e blievend digitaol bestand dat wijer kin weure verspreid en lesteg te verwijdere is.

Wie kin ’t veurkoume weure?

Implementeer wètgeving euver gendergeliekheid in de media. Geef media en communicatieprofessionals ‘n opleiing euver gendergeliekheid. Verzeker d’ch devaan tot vrouwe en manne op ‘n evewiechtege meneer en in versjèllende, neet-stereotype rolle aon bod koume in de media. Promoot advertenties die mèt genderstereotype speule en die inziech euver genderstereotype creëre in plaots vaan ze te versterke. Geef opleiinge in digitaol gelètterdheid, veural veur jong lui en kinder. Num ’n wètteleke definitie aon vaan (online) seksistische haatspraok en maak dit straofbaar. Riech gespecialiseerde deenste op um advies te geve euver wie um te goon mèt online seksisme.

Op ‘t werk

Veurbeelde vaan seksisme op de wèrkvloer :

De officieus praktijk die vrouwe mèt kinder oetslut vaan carrièremeugelekhede. In vergaderinge vrouwe negere, ziech hun bijdrage touweigene of hun ‘t zwiege oplègke. ‘ne Maan verkeze bove ‘n vrouw veur ‘n leiinggevende functie vaanoet de veroonderstèlling tot ze gei gezag heet. Gratuite opmèrkinge make euver ‘t uterlek of de kleiing (wat vrouwe es professional ondermijnt). Denigrerende opmèrkinge make tege manne die ‘n zörgende rol op ziech numme. "Mansplaining".

Boerum zouw ‘t aongepak mote weure?

Seksisme op de wèrkvloer ondermijnt de efficiëntie vaan de slachoffers en hun geveul vaan debij te hure. ‘t Zwiege oplègke vaanwege seksisme beteikent tot ideeje en talente genegeerd of oonbenöt weure. Beledigende opmèrkinge creëre ‘nen intimiderende/oonderdrökkende sfeer veur wee daomèt geconfronteerd weurt en ze kinne leie tot geweld/intimidatie. Slachoffers kinne mie angs oontwikkele, gawwer geneig zien tot oetbarstinge en depressief weure. Mie in ‘t algemein leit seksisme tot lieger salarisse en minder kanse veur wee demèt geconfronteerd weurt.

Wie kin ’t veurkoume weure?

Lègk gedraagcodes vas die seksistisch gedraag definiëre, implementeer ze en organiseer opleiinge um seksistisch gedraag te veurkoume. Stèl e klachtemechanisme in, tref disciplinair maotregele en stèl oondersteunende deenste besjikbaar. Managers mote hun wèllegheid um op te trejje tege seksisme oetspreke en denao handele.

Publieke sector

Veurbeelde vaan seksisme in de publieke sector:

Seksueel getintde opmèrkinge of commentaar euver ‘t uterlek of de gezinssituatie vaan politici, miestal vrouwe, inclusief in parleminte. Commentaar euver de seksueel veurkäör of ‘t veurkoume vaan klante door mètwèrkers vaan openbaar deenste. Seksistische veurstèllinge / ‘t ophaange vaan pleetsjes vaan naakse vrouwe in openbaar wèrkplaotse (bv. de personeelskamer in hospitaols). Commentaar op ‘t uterlek vaan vrouwe in de openbaar ruimte, inclusief ‘t openbaar verveur.

Boerum zouw ‘t aongepak mote weure?

De publieke sector moot ‘t veurbeeld geve. Seksisme in parleminte is gebrukelek meh ‘t beperk de kanse en vrijheid vaan vrouwe in parleminte, of ze verkoze zien daan wel es ze dao wèrke.
Seksisme oondermijnt gelieken touwgaank tot openbaar deenste. Seksisme in de openbaar ruimte beperk de bewegingsvrijheid vaan vrouwe. Seksisme kin tot geweld leie en ‘t creëert ‘n benawwende umgeving die veural vrouwe tegehèlt um volledeg deil te numme aon ’t openbaar leve.

Wie kin ’t veurkoume weure?

Opleiing vaan personeel. Stèl gedraagcodes, klachtemechanisme, disciplinair maotregele en oondersteunende deenste besjikbaar. Implementeer sensibiliseringscampagnes wie toolkits of posters op publieke plaotse die oetlègke wat seksisme is. Bevorder de evewiechtege deilnaome vaan vrouwe en manne aon besluutvörming. Bevorder ‘t verzamele vaan gegeves euver de kwestie.

Justitie

Veurbeelde vaan seksisme in ‘t rechsysteem:

‘ne Rechter dee e slachoffer vaan seksueel geweld te kinne gief tot zie drum gevraog heet. ‘ne Zjuris dee commentaar gief op ’t uterlek vaan ‘ne vrouweleke collega. ‘ne Pelitieagent dee ’n verklaoring euver geweld tege vrouwe neet ernsteg nump of bagatèlliseert.

Boerum zouw ‘t aongepak mote weure?

Zoe gedraag kin detouw leie tot slachoffers ‘n zaak laote valle. ‘t Creëert wantrouwe in ‘t rechsysteem. ’t Kin leie tot veuringenome oordeile.’t Kin vrouwe vernedere en devaan weerhawwe um veur zjuridische berope te keze.

Wie kin ’t veurkoume weure?

Veur beleid dat vrouwe gelieken touwgaank tot ‘t rech verzekert. Lei zjuridische en politioneel beroopskrachte op. Doorbreek zjuridische stereotypering door middel vaan bewusmakings­campagnes. Zörg deveur tot beroopskrachte hun oordeil basere op feite wie ‘t gedraag vaan d’n daoder en de cónteks vaan de zaak, in plaots vaan op de kleiing vaan ‘t slachoffer.

Oonderwies

Veurbeelde vaan seksisme in ‘t oonderwies:

Lierbeuk mèt stereotype pleetsjes vaan vrouwe/manne, jonges/meidskes. ’t Oontbreke vaan vrouwe es sjrijvers, historische of cultureel figure in lierbeuk. Loupbaon- en studiekäös-begeleiing die neet-stereotype loupbaon- of studiekäözes oontmoedeg. Lierare die opmèrkinge make euver ’t uterlek vaan lierlinge/studente/collega-docente. Seksueel getintde opmèrkinge aon meidskes. Peste vaan neet-conform lierlinge/studente door collegalierlinge/-studente of oonderwieskrachte. ’t Oontbreke vaan bewuszien/procedures/reacties um zoe seksistisch gedraag aon te pakke.

Boerum zouw ‘t aongepak mote weure?

De lierstof en ‘t gedraag vaan oonderwijzend personeel heet ‘ne sterken invlood op percepties en gedraag. E seksistisch klimaot in de oonderwiesinstèlling beïnvlood de prestaties vaan lierlinge/studente op ‘n negatief meneer. Seksisme in ’t oonderwies kin de touwkomstege individueel käözes op gebeed vaan carrière en levesstijl beperke.

Wie kin ’t veurkoume weure?

Introduceer beleid en wètgeving euver gendergeliekheid in ‘t oonderwies. Inspecteer lierbeuk um zeker devaan te zien tot ze vrij vaan seksisme zien en tot ze zoewel vrouwe es manne in neet-sterotype rolle laote zien. Verzeker d’ch devaan tot vrouwe ouch es wetensjappers, kunsteneers, atlete, leiers, politici in sjaolbeuk en programma’s weergegeve weure. Doceer historie euver vrouwe. Zörg deveur tot e klachtemechanisme besjikbaar is. Doceer euver kwesties vaan geliekheid tösse vrouwe en manne en geef seksueel veurliechting (inclusief euver touwstumming en persoeneleke grenze). Maak oonderwieskrachte attent op oonbewusde veuroordeile.

Cultuur en sport

Veurbeelde vaan seksisme in cultuur en sport

Sportvrouwe die in de media geportrètteerd weure vaanoet ‘t perspectief vaan hun familierol en neet vaanoet hun vaardeghede en kwaliteite. Sportprestaties vaan vrouwe bagatèllisere. Manne die aon ‘n ‘vrouwesport’ doen vernedere. Vrouwe in sexy kleier es ‘decorum’ veur cultureel- en sporteveneminte. Amper gekleide en vernederende rolle veur vrouwe in fèlms en ‘t quasi volledeg oontbreke vaan rolle veur awwer actrices. Gebrek aon financering veur fèlmproducties boe-in vrouwe ‘n leiende rol höbbe. Oonderfinancering vaan kunsproducties vaan vrouwe.

Boerum zouw ‘t aongepak mote weure?

Zoewel cultuur es sport creëert hajdinge. Es vrouwe en manne op stereotype menere weure neergezat, zal dit bijdrage aon genderstereotypering. Es op deze vlakke veurnaomelek manne te zien zien, beïnvlood dit de perceptie vaan vrouwe es potentieel artieste of atlete en verkleint dit ‘t gamma aon rolmodelle veur kinder en jongere. Genderstereotype beperke de käös vaan vrouwe/manne, meidskes/jonges um sporte te doen die es neet ‘vrouwelek’ of neet ‘mannelek’ weure besjouwd; dit leit tot zelfcensuur. In zowel cultuur es in sport leit seksisme tot lieger salarisse en minder kanse veur deginnege die demèt geconfronteerd weure.

Wie kin ’t veurkoume weure?

Maotregele die creatief werk door vrouwe stimulere en gendermainstreaming in ‘t beleid veur cultuur en sport (bäörze, tentoenstèllinge, opleiinge, veurzien vaan ruimte/workshops). Zörg veur beter en mie media-aondach veur sport en kuns door vrouwe. Stimuleer sponsors um kuns en sport vaan vrouwe te oondersteune. Introduceer gedraagcodes um seksistisch gedraag te veurkoume, mèt inbegrip vaan disciplinair maotregele in sportfederaties. Stimuleer toenaongevende lui op ’t gebeed vaan sport en cultuurum ziech oet te spreke tege seksisme en veur campagnes um geweld in de sport en seksistische haattaol aon de kaak te stèlle.

De privésfeer

Veurbeelde vaan seksisme in de privésfeer:

Vrouwe die mie oonbetaold (zörg en hoeshajdelek) werk verriechte es manne, beveurbeeld allein vrouwe die op e fieske helpe mèt d’n aofwas. Seksistische moppe oonder vrun. Systematisch ‘vrouwelek’ of ‘mannelek’ speulgood aanbeeje aon meidskes/jonges. Jonges die gestimuleerd weure um te renne en om gevierleke dinger te doen en meidskes die aongezat weure um volgzaom en mètwèrkend te zien. ‘t Gebruik vaan oetdrökkinge wie ‘running like a girl’ of ‘boys will be boys’.

Boerum zouw ‘t aongepak mote weure?

Oonbetaold werk heet invlood op de deilnaome vaan vrouwe aon de arbeidsmerret, op hun economische oonaofhaankelekheid en op hun deilnaome aon sport- en oontspanningsactiviteite. Speulgood (beveurbeeld ‘n minikeuken of e bouwspeul) beïnvlood de genderrolle, meh ouch de touwkomstege studie- en beroopskäözes. Seksistische grepkes kinne lui intimidere en ‘t zwiege oplègke en ze bagatèllisere seksistisch gedraag.

Wie kin ’t veurkoume weure?

Maotregele um lui bewus te make en oonderzeuk nao d’n invlood en de verdeiling vaan oonbetaold werk tösse vrouwe en manne. Maotregele veur ‘t combinere vaan privé- en beroopsleve veur ederein. Promotie vaan sekseneutraol speulgood. Zoewel jonges es meidskes stimulere um deil te numme aon hoeshajdeleke take. Ouch meidskes de ruimte en vrijheid geve um te speule, te oontdèkke en ziechzelf te zien.